Förtroendevalda i Norrköpings kommun

KF och KS

Kommunfullmäktige, Kommunrevisionen, Kommunstyrelsen och kommunal- och oppositionsråd. Beredningar, utskott tillhörande KF och KS

Ovan är ett urval,

Nämnder

Norrköpings kommun har elva nämnder som bland annat ger uppdrag åt förvaltningar och enheter att bedriva verksamheten inom de budgetramar som bestäms av kommunfullmäktige.

Kommunalförbund och region

Kommunalförbund, regionens sakområdessamråd, Samordningsförbundet

Bolagsstyrelser

Bolagsstyrelser där kommunfullmäktige utser ledamöter, suppleanter och revisorer

Ombud till bolagsstämmor

Ombud till bolagsstämmor

Nämndemän, förrättare, råd

Nämndemän i Norrköpings Tingsrätt, vigsel- och begravningsförrättare, begravningsombud, Pensionärs- och funktionshindersråd, Nobrå

Stiftelser, fonder m.m.

Stiftelser, fonder, föreningar och liknande organ

Styr- och arbetsgrupper

Styrgrupper och arbetsgrupper utsedda av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Partier