Förtroendevalda i Norrköpings kommun

Kommunstyrelsen (tillika krisledningsnämnd)

Mandatperiod: 2018-10-15 - 2022-10-14

Kommunstyrelsen leder och samordnar allt arbete inom kommunen och ansvarar för kommunens ekonomi. Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige.

Uppdrag (28 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Stjernkvist Lars S Ordförande 1
Liljeblad Kikki S 1:e vice ordförande 2
Jarl Sophia M 2:e vice ordförande 3
Jonsson Karin C Ledamöter 4
Sjöberg Eva-Britt KD Ledamöter 5
Svedahl Reidar L Ledamöter 6
Björkman Fredrik M Ledamöter 7
Karlsson Sandra SD Ledamöter 8
Cato Magnus S Ledamöter 9
Frey Christer M Ledamöter 10
Sjölander Joanna M Ledamöter 11
Mamkovic Darko SD Ledamöter 12
Butros Deniz V Ledamöter 13
Eklund-Åkesson Roger M Ersättare 14
Olofsson Matthias SD Ersättare 15
Lundström Nicklas V Ersättare 16
Sköld Mia MP Ersättare 17
Sjöö Annette S Ersättare 18
Mutic Senad S Ersättare 19
Svensson Jessica S Ersättare 20
Ergül David S Ersättare 21
Källs Karolina S Ersättare 22
Österlund Pär M Ersättare 23
Nilsson Sylvia M Ersättare 24
Samoraj Conny SD Ersättare 25
Widlund Christian C Ersättare 26
Björk Leif SAKNAS Sekreterare 27
Wetterhall Helena SAKNAS Sekreterare 28