Byggnads- och miljöskyddsnämnden

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2022-12-31

Byggnads- och miljöskyddsnämnden har ett samlat ansvar för miljö- och hälsoskyddsområdet, bostadsanpassningsbidrag samt delar av plan- och bygglagen.

Telefon:
011-15 00 00

Uppdrag (24 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Karlsson Lars S Ordförande 1
Tekmen Tomas KD 1:e vice ordförande 2
Alm Lina M 2:e vice ordförande 3
Drott Jörgen S Ledamöter 4
Vikmång Eva S Ledamöter 5
Darenius Erik C Ledamöter 6
Helgesson Per M Ledamöter 7
Yalman Isa V Ledamöter 8
Bergström Stefan SD Ledamöter 9
Karlin Anders S Ersättare 10
Hasselrot Christina S Ersättare 11
Andersson-Israelsson Anne-Louise C Ersättare 12
Fritsch Claes L Ersättare 13
Drottja Anders KD Ersättare 14
Teinmark Hans M Ersättare 15
Söderwall Ann-Chatrine M Ersättare 16
Nilsson Ulf MP Ersättare 17
Pöllä Peter SD Ersättare 18
Magnusson Sofia SAKNAS Sekreterare 19
Sjöström Per SAKNAS Personalföreträdare, ordinarie 20
Yakob Michel SAKNAS Personalföreträdare, ordinarie 21
Carlsson Emelie SAKNAS Personalföreträdare, ordinarie 22
Barkstedt Anders SAKNAS Personalföreträdare, ersättare 23
Holmström Chatarina SAKNAS Personalföreträdare, ersättare 24