Förtroendevalda i Norrköpings kommun

East Sweden Bryssel AB (för tiden från ordinarie bolagsstämma 2015 till dess motsvarande stämma 2019 har hållits) vilande

Mandatperiod: 2015-03-24 - 2019-04-30

Uppdrag (5 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Lindgren Göran SAKNAS Ordförande 1
Höglund Pär SAKNAS Vice ordförande 2
Tjernström Berit SAKNAS Ledamöter 3
Magnell Claes-Göran SAKNAS Suppleant 4
Corbelius Klas S Lekmannarevisor 5