Förtroendevalda i Norrköpings kommun

East Sweden Bryssel AB (för tiden från ordinarie bolagsstämma 2019 till dess motsvarande stämma 2023 har hållits) vilande

Mandatperiod: 2019-05-01 - 2023-04-30

Uppdrag (5 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Lindgren Göran SAKNAS Ordförande 1
Olausson Pernilla SAKNAS Vice ordförande 2
Jaensson Tommy SAKNAS Ledamöter 3
Hjort Linda SAKNAS Suppleant 4
Corbelius Klas S Lekmannarevisor 5