Förtroendevalda i Norrköpings kommun

Norrköpings Rådhus AB för tiden från ordinarie bolagsstämma 2015 till dess motsvarande stämma 2019 har hållits

Mandatperiod: 2015-03-24 - 2019-04-30

Postadress:
Internbanken
601 81 Norrköping

Uppdrag (12 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Stjernkvist Lars S Ordförande 1
Sand Bengt M Vice ordförande 2
Görtz Irma S Ledamöter 3
Johansson Olle S Ledamöter 4
Jonsson Karin C Ledamöter 5
Sotkasiira Wik Anna M Ledamöter 6
Olsson Mona V Ledamöter 7
Svedahl Reidar L Suppleant 8
Sjöberg Eva-Britt KD Suppleant 9
Jarl Sophia M Suppleant 10
Svensson Tommy M Lekmannarevisor 11
Andersson Eva S Lekmannarevisor 12