Förtroendevalda i Norrköpings kommun

Styr- och arbetsgrupper (14 st)

Styrgrupper och arbetsgrupper utsedda av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Namn
Fond för forskning och utveckling, Beredningsgrupp för
Fonden för det civila samhällets integrationsinsatser i Norrköping och i flyktingsituationen, styrgrupp för
Försvarsmaktsråd Östergötland
Handlingsprogram lagen om skydd mot olyckor, referensgrupp
Integration, samverkansgruppen för
Kommunstyrelsens internkontrollrepresentanter
Kommunstyrelsens uppdragsplan, arbetsgrupp för
Sociala investeringsfonden, referensgrupp för
Beredning för Näringslivspolitiska arbetsmarknadsfrågor
Förhandlingsorganisation för avtal med Trafikverket om Ostlänken
Beredning för kulturfrågor
Beredning för miljö- och klimatfrågor
Beredning för områdes- och landsbygdsfrågor
Politisk styrgrupp för inriktningsdokument för internationellt arbete