Förtroendevalda i Norrköpings kommun

Styr- och arbetsgrupper (9 st)

Styrgrupper och arbetsgrupper utsedda av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Namn
Fond för forskning och utveckling, Beredningsgrupp för
Fonden för det civila samhällets integrationsinsatser i Norrköping och i flyktingsituationen, styrgrupp för
Försvarsmaktsråd Östergötland
Handlingsprogram lagen om skydd mot olyckor, referensgrupp
Integration, samverkansgruppen för
Kommunstyrelsens internkontrollrepresentanter
Sociala investeringsfonden, referensgrupp för
Beredning för Näringslivspolitiska arbetsmarknadsfrågor
Beredning för miljö- och klimatfrågor