Förtroendevalda i Norrköpings kommun

Bolagsstyrelser (24 st)

Bolagsstyrelser där kommunfullmäktige utser ledamöter, suppleanter och revisorer

Namn
Norrköpings Rådhus AB för tiden från ordinarie bolagsstämma 2019 till dess motsvarande stämma 2023 har hållits
Hyresbostäder i Norrköping AB för tiden från ordinarie bolagsstämma 2019 till dess motsvarande stämma 2023 har hållits
BoTeknik i Norrköping AB (för tiden från ordinarie bolagssstämma 2019 till dess motsvarande stämma 2023 har hållits)
Studentbo i Norrköping AB (för tiden från ordinarie bolagsstämma 2019 till dess motsvarande stämma 2023 har hållits)
Strömvillan AB (för tiden från ordinarie bolagsstämma 2019 till dess ordinare bolagsstämma 2023 har hållits)
Norrköpings Hamn AB (för tiden från ordinarie bolagsstämma 2019 till dess motsvarande stämma 2023 har hållits)
Norrköping Container Freight Station AB (för tiden fram t o m ordinarie bolagsstämma 2023)
Blåmart Fastighetsutveckling AB (från ordinarie bolagsstämma 2019 t o m motsvarande stämma 2023)
Fastighets AB Herstadberg, (för tiden från ordinarie bolagsstämma 2019 till dess motsvarande stämma 2023 har hållits)
Näringslivsfastigheter i Norrköping AB
Norrköping Science Park AB
Nodra AB
Louis De Geer Konsert & Kongress i Norrköping AB (för tiden från ordinarie bolagssstämma 2019 till dess motsvarande stämma 2023 har hållits)
Norrköping Airport AB, (för tiden från ordinarie bolagsstämma 2019 till dess motsvarande stämma 2023 har hållits)
Norrköping Norrevo Fastigheter AB
Norrköping Visualisering AB (för tiden från ordinarie bolagsstämma 2019 till dess motsvarande stämma 2023 har hållits)
Norrköping Spårvägar AB (för tiden från ordinarie bolagsstämma 2019 till dess motsvarande stämma 2023 har hållits)
Nyköping-Östgötalänken AB (för tiden från ordinarie bolagsstämma 2019 till dess motsvarande stämma 2023 har hållits)
Scenkonst Öst AB
TvNo Textilservice AB
Östsvenska Yrkeshögskolan AB
East Sweden Bryssel AB (för tiden från ordinarie bolagsstämma 2019 till dess motsvarande stämma 2023 har hållits) vilande
Symfoniorkestern i Norrköping AB (för tiden från ordinarie bolagsstämma 2019 till dess motsvarande stämma 2023 har hållits)
Inera AB