Förtroendevalda i Norrköpings kommun

Stiftelser, fonder m.m. (17 st)

Stiftelser, fonder, föreningar och liknande organ

Namn
Bengtssons stiftelse för synskadade, Wera och Ragnar
Byggfonden
Ernst och Hilma Fredgas stiftelse
Föreningen Europakorridoren AB
Föreningsarkiv, Norrköpings
Gammalt Hantverk i Norrköping, Stiftelsen
Hugo Hugoths stiftelse
Jubileumsstiftelsen för Linköpings Universitet
Lagergrenska fonden, Kommittén för
Lenningska pensionsfonden, Kommittén för
Lennings stipendiestiftelse, John
Löfstad Slott, Styrgrupp för
Motala ströms vattenvårdsförbund, årsstämma med
Nationaldagskommittén
Skärgårdsrådet i Östergötland och Småland
Spårvagnsstäder, styrelsen för
Visualieringscenter C, Konsortiet