Förtroendevalda i Norrköpings kommun

Stiftelser, fonder m.m. (15 st)

Stiftelser, fonder, föreningar och liknande organ

Namn
Byggfonden
Föreningen Europakorridoren AB
Föreningsarkiv, Norrköpings
Gammalt Hantverk i Norrköping, Stiftelsen
Hugo Hugoths stiftelse
Jubileumsstiftelsen för Linköpings Universitet
Lagergrenska fonden, Kommittén för
Lenningska pensionsfonden, Kommittén för
Lennings stipendiestiftelse, John
Löfstad Slott, Styrgrupp för
Motala ströms vattenvårdsförbund, årsstämma med
Nationaldagskommittén
Skärgårdsrådet i Östergötland och Småland
Spårvagnsstäder, styrelsen för
Visualieringscenter C, Konsortiet