Förtroendevalda i Norrköpings kommun

KF och KS (10 st)

Kommunfullmäktige, Kommunrevisionen, Kommunstyrelsen och kommunal- och oppositionsråd. Beredningar, utskott tillhörande KF och KS

Namn
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges presidie
Kommunfullmäktiges valberedning
Kommunens revisorer
Kommunens revisorer NY
Kommunalråd
Oppositionsråd
Kommunstyrelsen (tillika krisledningsnämnd)
Personalutskottet
Namnberedningen