Förtroendevalda i Norrköpings kommun

KF och KS (11 st)

Kommunfullmäktige, Kommunrevisionen, Kommunstyrelsen och kommunal- och oppositionsråd. Beredningar, utskott tillhörande KF och KS