Förtroendevalda i Norrköpings kommun

Nämnder (10 st)

Norrköpings kommun har elva nämnder som bland annat ger uppdrag åt förvaltningar och enheter att bedriva verksamheten inom de budgetramar som bestäms av kommunfullmäktige.

Namn
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden (tillika arbetslöshetsnämnd)
Byggnads- och miljöskyddsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Socialnämnden
Samhällsplaneringsnämnden
Tekniska nämnden (tillika trafiknämnd)
Utbildningsnämnden
Valnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Överförmyndarnämnden