Förtroendevalda i Norrköpings kommun

Ombud till bolagsstämmor (11 st)

Ombud till bolagsstämmor

Namn
Norrköpings Rådhus AB, bolagsstämma med
Nyköping-Östgötalänken AB, Bolagsstämma
Scenkonst Öst AB, bolagsstämma med
TvNo Textilservice AB, Bolagsstämma med
Östsvenska Yrkeshögskolan AB, bolagsstämma med,
Skill Scandinavia AB, bolagsstämma
Kommentusgruppen AB, Bolagsstämma med
Kommuninvest ekonomisk förening, bolagsstämma med
Östgöta Coop Center, bolagsstämma med
East Sweden Bryssel AB, Bolagsstämma med
Motala Ströms vattenvårdsförbund, bolagsstämma med