Förtroendevalda i Norrköpings kommun

Nämndemän, förrättare, råd (7 st)

Nämndemän i Norrköpings Tingsrätt, vigsel- och begravningsförrättare, begravningsombud, Pensionärs- och funktionshindersråd, Nobrå

Namn
Begravningsombud
Borgerlig vigsel och registrerat partnerskap, vigsel-/registreringsförrättare
Gode män enligt fastighetsbildningslagen
Rådet för funktionshinderfrågor i Norrköpings kommun
Norrköpings brottsförebyggande råd
Nämndemän i Norrköpings Tingsrätt
Pensionärsråd, kommunens