Förtroendevalda i Norrköpings kommun

Kommunalförbund och region (2 st)

Kommunalförbund, regionens sakområdessamråd, Samordningsförbundet

Namn
4:e Storstadsregionens kommunalförbund
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland