Förtroendevalda i Norrköpings kommun

Sandra Karlsson (SD)

Kontaktinformation

E-post:
sandra3.karlsson@norrkoping.se

Uppdrag (6 st)

OrganisationUppdragPeriod
Beredning för områdes- och landsbygdsfrågor Ledamöter 2019-01-01 - 2022-12-31
Borgerlig vigsel och registrerat partnerskap, vigsel-/registreringsförrättare Vigsel-partnerskapsförrättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Integration, samverkansgruppen för Ledamöter 2019-01-07 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamöter 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen (tillika krisledningsnämnd) Ledamöter 2018-10-15 - 2022-10-14
Oppositionsråd Oppositionsråd 2018-10-15 - 2022-10-14