Förtroendevalda i Norrköpings kommun

Göran Ekdahl (C)

Kontaktinformation

E-post:
gekdahl@telia.com

Uppdrag (7 st)

OrganisationUppdragPeriod
Bengtssons stiftelse för synskadade, Wera och Ragnar Lekmannarevisor 2019-03-28 - 2023-04-01
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland Revisor 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunens revisorer NY Revisor 2018-10-15 - 2023-04-30
Nodra AB Lekmannarevisor 2019-05-01 - 2023-04-30
Norrköping Airport AB, (för tiden från ordinarie bolagsstämma 2019 till dess motsvarande stämma 2023 har hållits) Lekmannarevisor 2019-05-01 - 2023-04-30
Norrköping Container Freight Station AB (för tiden fram t o m ordinarie bolagsstämma 2023) Lekmannarevisor 2019-05-01 - 2023-04-30
Norrköping Visualisering AB (för tiden från ordinarie bolagsstämma 2019 till dess motsvarande stämma 2023 har hållits) Lekmannarevisor 2019-05-01 - 2023-04-30