Förtroendevalda i Norrköpings kommun

Tobias Holmberg (V)

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Tekniska nämnden (tillika trafiknämnd) Ledamöter 2019-05-27 - 2022-12-31