Förtroendevalda i Norrköpings kommun

Jenny Lisiderius (KD)

Kontaktinformation

E-post:
jenny.lisiderius@kristdemokraterna.se

Uppdrag (3 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunfullmäktige Ledamöter 2018-10-15 - 2022-10-14
Norrköping Airport AB, (för tiden från ordinarie bolagsstämma 2019 till dess motsvarande stämma 2023 har hållits) Ledamöter 2019-05-01 - 2023-04-30
Samhällsplaneringsnämnden Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31