Förtroendevalda i Norrköpings kommun

Jonny Karlsson (C)