Förtroendevalda i Norrköpings kommun

Johan Lindekrantz (SD)

Kontaktinformation

E-post:
johan.lindekrantz@sd.se

Uppdrag (5 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunfullmäktige Ledamöter 2018-10-15 - 2022-10-14
Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB Ledamöter 2019-05-01 - 2023-04-30
Norrköpings Hamn AB (för tiden från ordinarie bolagsstämma 2019 till dess motsvarande stämma 2023 har hållits) Ledamöter 2019-05-01 - 2023-04-30
Näringslivsfastigheter i Norrköping AB Ledamöter 2019-05-28 - 2023-04-30
Samhällsplaneringsnämnden Ledamöter 2019-01-01 - 2022-12-31