Förtroendevalda i Norrköpings kommun

Matthias Olofsson (SD)

Kontaktinformation

E-post:
matthias.olofsson@norrkoping.se

Uppdrag (3 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunfullmäktige Ledamöter 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen (tillika krisledningsnämnd) Ersättare 2018-10-15 - 2022-10-14
Oppositionsråd Oppositionsråd 2018-10-15 - 2022-10-14