Förtroendevalda i Norrköpings kommun

Nils Olov Nilsson (KD)