Förtroendevalda i Norrköpings kommun

Christina Tenselius (V)

Kontaktinformation

E-post:
christina.tenselius@comhem.se

Uppdrag (2 st)

OrganisationUppdragPeriod
Begravningsombud Förrättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Borgerlig vigsel och registrerat partnerskap, vigsel-/registreringsförrättare Vigsel-partnerskapsförrättare 2019-01-01 - 2022-12-31