Förtroendevalda i Norrköpings kommun

Tommy Svensson (M)

Kontaktinformation

Telefon:
0708-10 85 15 (mobil)

E-post:
tommy.svensson@maklarhuset.se

Bild på Tommy Svensson

Uppdrag (13 st)

OrganisationUppdragPeriod
Blåmart Fastighetsutveckling AB (från ordinarie bolagsstämma 2019 t o m motsvarande stämma 2023) Lekmannarevisor 2019-05-01 - 2023-04-30
BoTeknik i Norrköping AB (för tiden från ordinarie bolagssstämma 2019 till dess motsvarande stämma 2023 har hållits) Lekmannarevisor 2019-05-01 - 2023-04-30
Fastighets AB Herstadberg, (för tiden från ordinarie bolagsstämma 2019 till dess motsvarande stämma 2023 har hållits) Lekmannarevisor 2019-05-01 - 2023-04-30
Hyresbostäder i Norrköping AB för tiden från ordinarie bolagsstämma 2019 till dess motsvarande stämma 2023 har hållits Lekmannarevisor 2019-05-01 - 2023-04-30
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland Revisor 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunens revisorer NY Ordförande 2018-10-15 - 2023-04-30
Nodra AB Lekmannarevisor 2019-05-01 - 2023-04-30
Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB Lekmannarevisor 2019-05-01 - 2023-04-30
Norrköping Science Park, Stiftelsen Revisorsersättare 2019-09-30 - 2021-12-31
Norrköpings Rådhus AB för tiden från ordinarie bolagsstämma 2019 till dess motsvarande stämma 2023 har hållits Lekmannarevisor 2019-05-01 - 2023-06-07
Strömvillan AB (för tiden från ordinarie bolagsstämma 2019 till dess ordinare bolagsstämma 2023 har hållits) Lekmannarevisor 2019-05-01 - 2023-04-30
Studentbo i Norrköping AB (för tiden från ordinarie bolagsstämma 2019 till dess motsvarande stämma 2023 har hållits) Lekmannarevisor 2019-05-01 - 2023-04-30
Upplev Norrköping AB för tiden från ordinarie bolagsstämma 2019 till dess motsvarande stämma 2023 har hållits Lekmannarevisor 2019-05-01 - 2023-04-30