Förtroendevalda i Norrköpings kommun

Margareta Ryderstedt (M)

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Norrköping Airport AB, (för tiden från ordinarie bolagsstämma 2019 till dess motsvarande stämma 2023 har hållits) Vice ordförande 2019-05-01 - 2023-04-30