Förtroendevalda i Norrköpings kommun

Lars Stjernkvist (S)

Kontaktinformation

Telefon:
070-527 26 27 (mobil)

E-post:
lars.stjernkvist@norrkoping.se

Bild på Lars Stjernkvist

Uppdrag (10 st)

OrganisationUppdragPeriod
Beredning för Näringslivspolitiska arbetsmarknadsfrågor Ledamöter 2019-01-01 - 2022-12-31
Fond för forskning och utveckling, Beredningsgrupp för Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Fonden för det civila samhällets integrationsinsatser i Norrköping och i flyktingsituationen, styrgrupp för Ordförande 2019-01-07 - 2022-12-31
Föreningen Europakorridoren AB Ledamöter 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunalråd Kommunalråd 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktige Ledamöter 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen (tillika krisledningsnämnd) Ordförande 2018-10-15 - 2022-10-14
Norrköpings Rådhus AB för tiden från ordinarie bolagsstämma 2019 till dess motsvarande stämma 2023 har hållits Ordförande 2019-05-01 - 2023-04-30
Nyköping-Östgötalänken AB (för tiden från ordinarie bolagsstämma 2019 till dess motsvarande stämma 2023 har hållits) Ledamöter 2019-05-01 - 2023-04-30
Visualieringscenter C, Konsortiet Ledamöter 2019-01-01 - 2022-12-31