Förtroendevalda i Norrköpings kommun

Ewa Candemo (Funktionsrätt)

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Rådet för funktionshinderfrågor i Norrköpings kommun Ledamöter 2019-01-01 - 2022-12-31