Förtroendevalda i Norrköpings kommun

Roger Källs (S)

Kontaktinformation

E-post:
roger.kalls@norrkoping.se

Uppdrag (2 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunfullmäktige Ledamöter 2018-10-15 - 2022-10-14
Norrköpings brottsförebyggande råd Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31