Förtroendevalda i Norrköpings kommun

Christer Tufvander (SD)

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Samhällsplaneringsnämnden Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31