Förtroendevalda i Norrköpings kommun

Annette Sjöö (S)

Kontaktinformation

Telefon:
070-584 31 69 (mobil)

E-post:
sjoo.annette@gmail.com

Bild på Annette Sjöö

Uppdrag (9 st)

OrganisationUppdragPeriod
4:e Storstadsregionens kommunalförbund Ledamöter 2019-01-01 - 2022-12-31
Handlingsprogram lagen om skydd mot olyckor, referensgrupp Ledamöter 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamöter 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen (tillika krisledningsnämnd) Ersättare 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsens internkontrollrepresentanter Ledamöter 2019-01-07 - 2022-10-14
Namnberedningen Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Norrköpings Rådhus AB för tiden från ordinarie bolagsstämma 2019 till dess motsvarande stämma 2023 har hållits Ledamöter 2019-05-01 - 2023-04-30
Personalutskottet Ersättare 2018-11-05 - 2022-10-14
TvNo Textilservice AB, Bolagsstämma med Ombud 2019-01-01 - 2019-12-31