Förtroendevalda i Norrköpings kommun

Fredrik Björkman (M)

Kontaktinformation

E-post:
bofredrik.bjorkman@gmail.com

Uppdrag (7 st)

OrganisationUppdragPeriod
Föreningen Europakorridoren AB Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamöter 2018-10-15 - 2022-10-01
Kommuninvest ekonomisk förening, bolagsstämma med Ersättare 2019-01-01 - 2019-12-31
Kommunstyrelsen (tillika krisledningsnämnd) Ledamöter 2018-10-15 - 2022-10-14
Norrköpings Rådhus AB för tiden från ordinarie bolagsstämma 2019 till dess motsvarande stämma 2023 har hållits Suppleant 2019-05-01 - 2023-04-30
Nyköping-Östgötalänken AB (för tiden från ordinarie bolagsstämma 2019 till dess motsvarande stämma 2023 har hållits) Suppleant 2019-05-01 - 2023-04-30
Oppositionsråd Oppositionsråd 2018-10-15 - 2022-10-14