Förtroendevalda i Norrköpings kommun

Filip Jakobsson (M)

Kontaktinformation

Telefon:
0707-38 47 88 (mobil)

E-post:
jakobsson.filip@gmail.com

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Tekniska nämnden (tillika trafiknämnd) 2:e vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31