Förtroendevalda i Norrköpings kommun

Lars-Göran Arvidsson (KD)

Kontaktinformation

Telefon:
0733-296270 (mobil)

E-post:
lasse@korsbarsbacken.se

Bild på Lars-Göran Arvidsson

Uppdrag (3 st)

OrganisationUppdragPeriod
Gode män enligt fastighetsbildningslagen Godemän 2019-03-25 - 2022-12-31
Politisk styrgrupp för inriktningsdokument för internationellt arbete Ledamöter 2019-09-16 - 2022-12-31
Valnämnden Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31