Förtroendevalda i Norrköpings kommun

Karin Jonsson (C)

Kontaktinformation

E-post:
karin.jonsson@norrkoping.se

Webbplats:
www.centerpartiet.se/karin.jonsson

Bild på Karin Jonsson

Uppdrag (11 st)

OrganisationUppdragPeriod
Beredning för miljö- och klimatfrågor Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Beredning för områdes- och landsbygdsfrågor Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunalråd Kommunalråd 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktige Ledamöter 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktiges valberedning Ledamöter 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen (tillika krisledningsnämnd) Ledamöter 2018-10-15 - 2022-10-14
Norrköpings Rådhus AB för tiden från ordinarie bolagsstämma 2019 till dess motsvarande stämma 2023 har hållits Ledamöter 2019-05-01 - 2023-04-30
Rådet för funktionshinderfrågor i Norrköpings kommun Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Skärgårdsrådet i Östergötland och Småland Ledamöter 2019-01-07 - 2022-12-31
Spårvagnsstäder, styrelsen för Ledamöter 2019-01-01 - 2022-12-31
Tekniska nämnden (tillika trafiknämnd) Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31