Förtroendevalda i Norrköpings kommun

Senad Mutic (S)

Kontaktinformation

Telefon:
0790-45 00 56 (mobil)

E-post:
senadsenciimutic@icloud.com

Uppdrag (5 st)

OrganisationUppdragPeriod
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden (tillika arbetslöshetsnämnd) 1:e vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Beredning för områdes- och landsbygdsfrågor Ledamöter 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamöter 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen (tillika krisledningsnämnd) Ersättare 2018-10-15 - 2022-10-14
Rådet för funktionshinderfrågor i Norrköpings kommun Ledamöter 2019-01-01 - 2022-12-31