Förtroendevalda i Norrköpings kommun

Patrik Fridner (M)

Kontaktinformation

Telefon:
0708-15 57 79 (mobil)

E-post:
patrik.fridner@norrkoping.se

Webbplats:
1

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Överförmyndarnämnden Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31