Förtroendevalda i Norrköpings kommun

Maud Ohlén (S)

Kontaktinformation

Telefon:
0706-10 37 73 (mobil)

E-post:
maud.ohlen@norrkoping.se

Uppdrag (9 st)

OrganisationUppdragPeriod
Bengtssons stiftelse för synskadade, Wera och Ragnar Ersättare för lekmannarev 2019-03-28 - 2023-04-01
Blåmart Fastighetsutveckling AB (från ordinarie bolagsstämma 2019 t o m motsvarande stämma 2023) Lekmannarevisor 2019-05-01 - 2023-04-30
Fastighets AB Herstadberg, (för tiden från ordinarie bolagsstämma 2019 till dess motsvarande stämma 2023 har hållits) Lekmannarevisor 2019-05-01 - 2023-04-30
Kommunens revisorer NY Revisor 2019-02-25 - 2023-04-30
Louis De Geer Konsert & Kongress i Norrköping AB (för tiden från ordinarie bolagssstämma 2019 till dess motsvarande stämma 2023 har hållits) Lekmannarevisor 2019-05-01 - 2023-04-30
Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB Lekmannarevisor 2019-05-01 - 2023-04-30
Norrköping Spårvägar AB (för tiden från ordinarie bolagsstämma 2019 till dess motsvarande stämma 2023 har hållits) Lekmannarevisor 2019-05-01 - 2023-04-30
Norrköping Visualisering AB (för tiden från ordinarie bolagsstämma 2019 till dess motsvarande stämma 2023 har hållits) Lekmannarevisor 2019-05-01 - 2023-04-30
Näringslivsfastigheter i Norrköping AB Lekmannarevisor 2019-05-01 - 2023-04-30