Förtroendevalda i Norrköpings kommun

Nicklas Lundström (V)

Kontaktinformation

Telefon:
0705-66 89 31 (mobil)

E-post:
nicklaslu@gmail.com

Bild på Nicklas Lundström

Uppdrag (6 st)

OrganisationUppdragPeriod
Beredning för områdes- och landsbygdsfrågor Ledamöter 2019-01-01 - 2022-12-31
Fonden för det civila samhällets integrationsinsatser i Norrköping och i flyktingsituationen, styrgrupp för Ledamöter 2019-01-07 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamöter 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen (tillika krisledningsnämnd) Ledamöter 2019-05-28 - 2022-10-14
Norrköpings Rådhus AB för tiden från ordinarie bolagsstämma 2019 till dess motsvarande stämma 2023 har hållits Suppleant 2019-05-01 - 2023-04-30
Oppositionsråd Oppositionsråd 2018-10-15 - 2022-10-14