Förtroendevalda i Norrköpings kommun

Jessica Svensson (S)

Kontaktinformation

E-post:
jessica.svensson@lo.se

Bild på Jessica Svensson

Uppdrag (5 st)

OrganisationUppdragPeriod
Fastighets AB Herstadberg, (för tiden från ordinarie bolagsstämma 2019 till dess motsvarande stämma 2023 har hållits) Ordförande 2019-05-01 - 2023-04-30
Kommunfullmäktige Ledamöter 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen (tillika krisledningsnämnd) Ersättare 2018-10-15 - 2022-10-14
Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB Ordförande 2019-05-01 - 2023-04-30
Näringslivsfastigheter i Norrköping AB Ordförande 2019-05-01 - 2023-04-30