Förtroendevalda i Norrköpings kommun

Ricardo Olivares Miranda (V)

Kontaktinformation

Telefon:
0735 - 28 95 02 (mobil)
011 - 15 10 08 (arbete)

Postadress:
Norrköpings kommun, Oppositionsrådsenheten 601 81 Norrköping
(utsändning)

E-post:
ricardo.olivares@norrkoping.se

Uppdrag (3 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunfullmäktige Ledamöter 2018-10-15 - 2022-10-14
Scenkonst Öst AB Suppleant 2019-05-01 - 2023-04-30
Vård- och omsorgsnämnden Ledamöter 2019-01-01 - 2022-12-31