Förtroendevalda i Norrköpings kommun

Roger Eklund-Åkesson (M)

Kontaktinformation

Telefon:
011-15 64 37 (arbete)

E-post:
roger.eklund-akesson@norrkoping.se

Bild på Roger Eklund-Åkesson

Uppdrag (7 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunfullmäktige Ledamöter 2018-10-15 - 2022-10-01
Kommunstyrelsen (tillika krisledningsnämnd) Ersättare 2018-10-15 - 2022-10-14
Norrköpings brottsförebyggande råd Vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Oppositionsråd Oppositionsråd 2018-10-15 - 2022-10-14
Personalutskottet Ersättare 2018-11-05 - 2022-10-14
Rådet för funktionshinderfrågor i Norrköpings kommun Ledamöter 2019-01-01 - 2022-12-31
Sociala investeringsfonden, referensgrupp för Ledamöter 2019-01-07 - 2022-12-31