Förtroendevalda i Norrköpings kommun

Conny Samoraj (SD)

Kontaktinformation

E-post:
conny.samoraj@sd.se

Uppdrag (5 st)

OrganisationUppdragPeriod
Hyresbostäder i Norrköping AB för tiden från ordinarie bolagsstämma 2019 till dess motsvarande stämma 2023 har hållits Ledamöter 2019-05-01 - 2023-04-30
Kommunfullmäktige Ledamöter 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen (tillika krisledningsnämnd) Ersättare 2018-10-15 - 2022-10-14
Nämndemän i Norrköpings Tingsrätt Nämndemän 2016-05-30 - 2019-12-31
Samhällsplaneringsnämnden Ledamöter 2019-01-01 - 2022-12-31