Förtroendevalda i Norrköpings kommun

Sylvia Nilsson (M)

Kontaktinformation

Telefon:
0735-41 78 20 (mobil)

E-post:
sylvia.nilsson@moderaterna.se

Bild på Sylvia Nilsson

Uppdrag (5 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunfullmäktige Ledamöter 2018-10-15 - 2022-10-01
Kommunstyrelsen (tillika krisledningsnämnd) Ersättare 2018-10-15 - 2022-10-14
Kultur- och fritidsnämnden 2:e vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Nämndemän i Norrköpings Tingsrätt Nämndemän 2016-01-01 - 2019-12-31
Rådet för funktionshinderfrågor i Norrköpings kommun Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31