Förtroendevalda i Norrköpings kommun

Christian Widlund (C)

Kontaktinformation

Telefon:
0708-99 30 00 (mobil)

E-post:
christian.widlund@centerpartiet.se

Bild på Christian Widlund

Uppdrag (5 st)

OrganisationUppdragPeriod
Hyresbostäder i Norrköping AB för tiden från ordinarie bolagsstämma 2019 till dess motsvarande stämma 2023 har hållits Suppleant 2019-05-01 - 2023-04-30
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamöter 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen (tillika krisledningsnämnd) Ersättare 2018-10-15 - 2022-10-14
Scenkonst Öst AB, bolagsstämma med Ombud 2019-01-01 - 2019-12-31