Förtroendevalda i Norrköpings kommun

Markus Åkerman (C)

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Tekniska nämnden (tillika trafiknämnd) Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31