Förtroendevalda i Norrköpings kommun

Thomas Svensson (SD)

Uppdrag (6 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunens revisorer NY Revisor 2018-11-26 - 2023-04-30
Norrköping Container Freight Station AB (för tiden fram t o m ordinarie bolagsstämma 2023) Lekmannarevisor 2019-05-01 - 2023-04-30
Norrköping Parkering AB (från och med ordinarie bolagsstämma 2019 och fram till och med ordinarie bolagsstämma 2023 har hållits) Lekmannarevisor 2019-05-01 - 2023-04-30
Norrköping Science Park AB Lekmannarevisor 2019-05-01 - 2023-04-30
Norrköping Spårvägar AB (för tiden från ordinarie bolagsstämma 2019 till dess motsvarande stämma 2023 har hållits) Lekmannarevisor 2019-05-01 - 2023-04-30
Norrköpings Hamn AB (för tiden från ordinarie bolagsstämma 2019 till dess motsvarande stämma 2023 har hållits) Lekmannarevisor 2019-05-01 - 2023-04-30