Förtroendevalda i Norrköpings kommun

Sophia Jarl (M)

Kontaktinformation

Telefon:
011 - 15 11 51 (arbete)

E-post:
sophia.jarl@norrkoping.se

Bild på Sophia Jarl

Uppdrag (7 st)

OrganisationUppdragPeriod
Beredning för Näringslivspolitiska arbetsmarknadsfrågor Ledamöter 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamöter 2018-10-15 - 2022-10-01
Kommunstyrelsen (tillika krisledningsnämnd) 2:e vice ordförande 2018-10-15 - 2022-10-14
Norrköpings Rådhus AB för tiden från ordinarie bolagsstämma 2019 till dess motsvarande stämma 2023 har hållits Ledamöter 2019-05-01 - 2023-04-30
Oppositionsråd Oppositionsråd 2018-10-15 - 2022-10-14
Pensionärsråd, kommunens Ledamöter 2019-01-01 - 2022-12-31
Personalutskottet Vice ordförande 2018-11-15 - 2022-10-14