Förtroendevalda i Norrköpings kommun

Christer Frey (M)

Kontaktinformation

Telefon:
0708-60 23 59 (mobil)

E-post:
frey@telia.com

Bild på Christer Frey

Uppdrag (10 st)

OrganisationUppdragPeriod
Beredning för områdes- och landsbygdsfrågor Vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Handlingsprogram lagen om skydd mot olyckor, referensgrupp Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland Ledamöter 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamöter 2018-10-15 - 2022-10-01
Kommunstyrelsen (tillika krisledningsnämnd) Ledamöter 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsens internkontrollrepresentanter Ledamöter 2019-01-07 - 2022-10-14
Norrköping Norrevo Fastigheter AB Vice ordförande 2019-05-01 - 2023-04-30
Norrköping Parkering AB (från och med ordinarie bolagsstämma 2019 och fram till och med ordinarie bolagsstämma 2023 har hållits) Ledamöter 2019-06-01 - 2023-04-30
Samhällsplaneringsnämnden 2:e vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Skärgårdsrådet i Östergötland och Småland Ersättare 2019-01-07 - 2022-12-31