Förtroendevalda i Norrköpings kommun

Criss Hagfeldt (M)

Kontaktinformation

Telefon:
0703-43 96 28 (mobil)

E-post:
criss.hagfeldt@norrkoping.se

Uppdrag (4 st)

OrganisationUppdragPeriod
Begravningsombud Förrättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Borgerlig vigsel och registrerat partnerskap, vigsel-/registreringsförrättare Vigsel-partnerskapsförrättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Rådet för funktionshinderfrågor i Norrköpings kommun Ledamöter 2019-01-01 - 2022-12-31
Vård- och omsorgsnämnden Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31