Förtroendevalda i Norrköpings kommun

Linda Nilsson (SD)

Kontaktinformation

Telefon:
0707-59 01 71 (mobil)

E-post:
linda@narforaldrarsover.se

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Norrköping Airport AB, (för tiden från ordinarie bolagsstämma 2019 till dess motsvarande stämma 2023 har hållits) Ledamöter 2019-05-01 - 2023-04-30