Förtroendevalda i Norrköpings kommun

Joanna Sjölander (M)

Kontaktinformation

E-post:
joanna.sjolander@gmail.com

Bild på Joanna Sjölander

Uppdrag (3 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunfullmäktige Ledamöter 2018-10-15 - 2022-10-01
Kommunstyrelsen (tillika krisledningsnämnd) Ledamöter 2018-10-15 - 2022-10-14
Socialnämnden Ledamöter 2019-01-01 - 2022-12-31